Filmova Produkcia - Sound Cart 

Filmova Produkcia - Sound Cart 

Radiový časový kód

 • systém umožnuje cez rádiový signál a lokálnu wifi sieť synchronizovať časový kód pre ľubovoľný počet kamier,  klapky,  nahľadopve moitory a ľubovoľny počet ipad/iphone zariadení
 • je možné nastaviť všetky dostupné druhy používaných časových kódv a lubovoľny časový ofset
 • rádiové koncové zariadenia dokážu synchronizovať aj kamery bez TC vstupu alebo akékoľvek rekordéry


Digitálna klapka, zber dát pre výrobu a produkciu 


Klapka

 • rýchle zadávanie dát- priama editácia a zadávanie dát pre výrobu a produkciu
 • nastavenie  časového kódu - Rýchla editácia a nastavenie timecodu 
 • synchronizácia  časového kódu - syncchronizácia časového kódu z externých zariadení, generátorov, kamier alebo zvukových súborov
 • rýchle zadanie  (roll, scene, take)- rýhle pridávanie poradia záberov, klapiek , alebo automatické čislovanie klapiek a záberov
 • vlastné nastavenia vzhľadu a dát - Režia, kamera, mená, fonty, farebnosť, loga, atď  
 • všetky formáty ( FPS rates) -  15, 23.976 DF/NDF, 24, 25, 29.97 DF/NDF, 30 DF/NDF, 50, 59.94 DF, 60, 72, 100, užívateľom definované
 • digitálny čas a stopky  - zobrazenie reálneho času, priebežných záberov
 • nepodarené zábery - označovanie zlých záberov 
 • zastvenie časového kódu pri klapke 
 • zobrazenie Color Baru - možnosť vlastného testovacieho obrazca po klapke

Poznámkový blok na krátke poznámky

Do poznámkového bloku si počas natáčania robíte poznámky, ktoré Vám neskôr pomôžu  pri importe a nasledovnom spracovaní len tých záberov, ktoré potrebujete.

Každá poznámka ma preasnú časovú značku, ktorá presne identifikuje záber, ktorý treba následne spracovať a importovať .

Exporty, Reporty a Logy :

 • Formatované HTML
 • Generické XML
 • CSV & Plain Text
 • Zvukársky Report
 • Adobe Prelude CS6 export
 • Final Cut Pro 7 export
 • Final Cut Pro X export
 • Avid ALE (and Locators)
 • Adobe Premiere Batch
 • MultiCam Report
 • PDF Reports
 • Apple natívny export, Airdrop a Airprint

Podpora Video Streamu z kamier  

Monitoring reálneho videa z kamier + časový kód

 • fullscreen náhlad HD obrazu z kamery cez WiFi sieť , na všetkých ipadoch
 • možnosť zobrazenia časového kódu, pripadne kamerových metadat 
   

Náhľad, poznámkovanie a náhľadový obrazok z videa

Videostream obrazu z kamery a jeho náhlad je možné ukladať do poznámok ako obrazovú referenciu. Tapnutím na ikonu fotoaparátu uložíte snímku, ktorá je priložená k poznámkam.

Podpora Multicam Protokolov 

 • možnosť súčastne zadávať dáta a poznámky až pre 26 kamier
 • jednoduché a prehľadné logovanie záberov pre rozne kamery 
 • standardné exporty pre skript a posprodukciu 

Skript 

umožnuje rýchly a jednoduchý spôsob, ako zoradiť skripty a  súčasne zaznamenávať všetky potrebné dáta

 • generovanie zostáv pre skript 
 • ručne písane dejové línie
 • pridávanie fotografii, grafiky pripadne kreslenky
 • vsetky dostupné editačné nastroje na skript ( holywood standard )
 • undo/redo 
 • priebežné ukladanie dát na cloud 
 • diaľkový prenos obrazu z kamier priamo do skriptu 


 • script PDF: import, export, nahradiť, odstrániť
 • vkladanie liniek a značiek priamo do PDF  Scriptu,  pomocou pera alebo prstov
 • časovy plán, log a priebežné a kompletné časy scén
 • log pre scény, vezme, fotoaparáty, prístroje na záznam
 • log pre opis udalostí ako  kvalita obrazu / zvuku /rôzne ine problémy
 • vytváranie poznámok pomocou rukopisu, textu, zvuku, fotografií a kresieb
 • externá synchronizácia časového kódu
 • synchronizácia dát z kamier a rekordérov
 • exporty reportov do PDF 
 • printové exporty ( knižny formát ) do PDF
 • Editor's log PDF
 • Skript so značkami PDF
 • XML, CSV alebo HTML